LATU-toimintamallissa tuloksellisuuden kehittäminen on osa jokaisen työntekijän arkityötä ja organisaation johtamisjärjestelmää. Mallia voidaan soveltaa monella tavalla ja se kannattaa räätälöidä kunkin organisaation lähtötilanteeseen sopivaksi.

LATU-toimintamallin toimivuuden edellytyksenä on johdon sitoutuneisuus, tuki ja palaute.

0150_Sitra_Latu_Web_symbolit_kehittamismalli_2400pxSuunta strategiasta

Toimintamallin ohjaava suunta tulee organisaation strategiasta. Siihen kannattaa yhdistää käytössä olevat muut kehittämishankkeet ja ohjausjärjestelmät, kuten palkitsemis- ja laatujärjestelmät.

Jatkuvan henkilöstölähtöisen kehittämisen tavoitteena on, että organisaatio oppii tekemällä ja kokemuksia jalostamalla koko ajan lisää uusia tapoja kehittää tuottavuutta ja tuloksellisuutta palveluiden ja työelämän laadusta tinkimättä.

Kokeilujen ja tekemisen kautta oppiminen

Kehittämisen eri vaiheille tarvitaan yhteisesti sovitut pelisäännöt ja toteutustavat sekä työyhteisöissä että koko organisaation tasolla. Toimintamallin tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja osaamista kokeilujen ja tekemisen kautta ja tuottaa yhä vaikuttavampia kehittämisideoita prosessin edetessä ja jalostuessa.