Uusia toimintamalleja arvioidaan kokeilun jälkeen, ja hyväksi todetut uudet käytännöt pyritään vakiinnuttamaan arjen toiminnassa.

0150_Sitra_Latu_Web_symbolit_kehittamismalli_1200pxVaikuttavuuden arviointi

Yksi kätevä tapa arvioida ideoiden vaikuttavuutta, on koritus-työkalu. LATU-hankkeessa käytettiin euro-koreja, joiden kautta oli helppo arvioida koko organisaation ideoiden vaikuttavuutta euromääräisenä. Koritus voidaan tehdä myös esimerkiksi asiakaspalvelun näkökulmasta.

LATU-hankkeessa hyödynnettiin myös valtiovarainministeriön kehittämää tuloksellisuuden nelikenttämallia, jotta työyhteisöt oppivat arvioimaan oman toimintansa vaikuttavuutta sekä oppivat näkemään, miten oma työ liittyy koko organisaation strategiaan. On hyödyllistä, jos jokainen toimiala pohtii oman toimialansa näkökulmasta, mitä organisaation strategia tarkoittaa tavoitteina ja miten tavoitteita mitataan. Työyhteisöjen kannattaa puolestaan miettiä samat asiat oman vastuualueensa näkökulmasta.

Jakaminen

Ideoista ja kokeiluissa kertyneistä opeista voi olla hyötyä myös muille työyhteisöille, ja siksi niistä on hyvä viestiä koko organisaatiolle. Silloin voidaan hyödyntää Ideat jakoon -työkalua.

LATU-toimintatavan käyttöönoton etenemisen seuranta

Erityisesti organisaation johdolle on hyödyllistä seurata miten LATU-toimintatavan käyttöönotto etenee eri osissa organisaatiota. Tähän havainnollinen työkalu on Liikennevalot, johon merkitään väreillä jokaisen työyhteisön kohdalle, miten hyvin työyhteisö on lähtenyt mukaan hyödyntämään LATU-toimintamallia. Samaa työkalua voidaan hyödyntää myös muihin seurannan tilanteisiin.