Kehittämistarpeisiin ideoidaan yhdessä vaihtoehtoisia ratkaisuja, joista valitaan vaikuttavuudeltaan parhaat ideat. Mitä paremmin kehittämistarpeen tavoite kyetään määrittelemään, sitä helpompaa osuvan ratkaisun löytäminen on. Tavoitteen asettamisessa auttaa SMART-työkalu.

0150_Sitra_Latu_Web_symbolit_kehittamismalli_2400pxVaihtoehtoisten ideoiden tuottamisessa hyödyllinen menetelmä on Minä – Me – Kaikki, jossa työyhteisön jäsenet ensin miettivät itsekseen ratkaisuja tilanteeseen. Sen jälkeen ideoista keskustellaan pareittain tai pienryhmissä. Lopuksi ideat esitellään koko työyhteisölle, ja niistä valitaan tilanteeseen sopivin ratkaisu. Jotta idea saadaan konkretisoitua hyvin, kannattaa siitä tehdä toimenpidesuunnitelma.

Joskus kehitysidea on valmiina, eikä ideointia tarvita tilanteen ratkaisuun, vaan päätettävänä on lähinnä, tehdäänkö asialle jotain. Tähän vaiheeseen sopii nopean kokeilun lomake, mikäli kehittämisidea päätetään toteuttaa.