0150_Sitra_Latu_Web_symbolit_kehittamismalli_2400pxAluksi kehittämistarpeita havaitaan eri tavoilla: asiakas voi antaa kehittämisehdotuksen, työntekijä voi ehdottaa vaihtoehtoista tekemisen tapaa, työyhteisö voi ehdottaa uudenlaista yhteistyötä muiden kanssa tai organisaation strategian uudet linjat kutsuvat uutta ajattelua. Pitämällä ”LUPA TEHDÄ TOISIN” -näkökulmaa aktiivisena, saamme työyhteisöissä helposti arkea sujuvoittavia kehittämiskohteita.

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Kehittämistarpeiden esittämiselle tarvitsee olla paikka ja aika, esimerkiksi kuukausipalaveri, jossa idea käsitellään yhdessä työyhteisön kanssa. Palaverien toteutustavan tulisi olla dialoginen, jotta kaikilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa (osallistava palaveri).

Myös organisaation tai työyhteisön kehittämisen vuosikello voi innostaa ajankohtaisten teemojen ideointiin ja käsittelyyn. Vuosikellossa yhdistyvät ideaalisti arjen tekeminen ja strategiset tavoitteet.

Työyhteisön perusasioiden tulee olla kunnossa, jotta strategista kehittämistä voidaan lähteä toteuttamaan. Hyvä tapa arvioida tätä on tehdä työyhteisön toimivuuden arviointi.