Lupa tehdä toisin

Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen kantavana toiminta-ajatuksena on ”lupa tehdä toisin”. Käytännössä henkilöstöä kannustetaan tarkastelemaan sekä omaa että työyhteisön toimintaa. Jos huomataan, että jokin ei toimi, lopetetaan sen tekeminen ja toimitaan toisin.

Lupa tehdä toisin teesit

  • Lupa vaikuttaa ja olla oma-aloitteinen
  • Lupa innostua
  • Lupa kokeilla
  • Lupa kysyä miksi
  • Lupa tehdä virheitä ja oppia niistä

Jokaisessa työtehtävässä on ”hukkaputkia”, turhaa monimutkaisuutta tai byrokratiaa, päällekkäistä työtä, asioita, jotka voitaisiin hoitaa helpommin, nopeammin ja yksinkertaisemmin. Olettamus on, että tulevaisuuden haasteita ei saada hallintaan, jos kehittäminen on vain esimiesten varassa. Todellinen muutos vaatii jokaisen osaamisen hyödyntämistä, kriittistä massaa, vaikuttavuuden aikaansaamista.

–   Päivi Rahkonen, Hollolan kunnanjohtaja

Henkilöstölähtöisyys käytännössä

LATU-toimintamalli pohjautuu siihen, että henkilöstöllä on mahdollisuus kehittää omaa työtään ja työyhteisöään ja edistää koko organisaation tuloksellisuutta. Mallissa kehittäminen tapahtuu työelämän laatua parantamalla ja henkilöstön innovaatiopotentiaalia hyödyntäen. Tätä varten luodaan järjestelmällinen toimintatapa, jota johto tukee ja edistää.

Henkilöstölähtöisessä toimintamallissa vältetään delegointia ylöspäin ja päätökset tehdään alimmassa mahdollisessa rakenteessa.

0150_Sitra_Latu_Web_symbolit_ympyrat_vihrea_2400pxHenkilöstön osallistaminen

Henkilöstön osallistaminen ei tarkoita sitä, että tehdään aina niin kuin henkilöstö haluaa, vaan että henkilöstö on mukana toiminnassa kokonaisvaltaisesti, asettamassa tavoitteita, suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa. Tietoisuus siitä, mitä organisaatiossa on tapahtumassa ja mitä ollaan tekemässä, on ensimmäinen askel henkilöstölähtöisyyteen.

Henkilöstö ei voi päättää kaikesta, mutta on tärkeää, että henkilöstö on esimerkiksi tietoinen organisaatiomuutoksista ja tapahtumista ennen mediaa. Henkilöstöltä voidaan kysyä näkemyksiä mm. jo talousarvion valmisteluvaiheessa.

Taustaoletukset

Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen taustaoletuksina on:

  • Jokainen työntekijä on oman työnsä paras osaaja ja asiantuntija.
  • Jokainen työntekijä haluaa vaikuttaa omaan työhönsä.
  • Tulevaisuuden haasteita ei saada hallintaan, jos kehittäminen on vain johdon ja esimiesten varassa. Todellinen muutos vaatii jokaisen työntekijän osaamisen hyödyntämistä, jotta aikaansaadaan aitoa vaikuttavuutta.
  • Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön motivoi ja sitouttaa työntekijöitä paremmin työpaikkaan.
  • Jokaisessa työtehtävässä on ”hukkaputkia”, esimerkiksi turhaa monimutkaisuutta, byrokratiaa, päällekkäistä työtä ja asioita, jotka voitaisiin hoitaa helpommin, nopeammin ja yksinkertaisemmin.