Perinteinen tapa kehittää asioita on ollut asettaa työryhmiä ja tehdä laajoja kehittämissuunnitelmia. Usein tehokkaampi tapa on lähteä kokeilemaan asioita uudella tavalla ja arvioida niitä tekemisen ohessa.

Nopeiden kokeilujen avulla toimintakulttuuria uudistetaan ketterämpään suuntaan, ja henkilöstö saa nopeammin kokemuksen kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuudesta. Tämä yleensä innostaa taas uusiin kokeiluihin. Kokeiluissa havaittujen erehdysten avulla opitaan myös uusia toimintatapoja.

Kokeiluista on monentasoisia hyötyjä, esimerkiksi:

  • Kokeilu konkretisoi ja havainnollistaa kehittämisideaa.
  • Monimuotoisempia asioita ei voida aina suunnitella loppuun asti.
  • Kokeilujen avulla opitaan nopeasti (myös epäonnistutaan nopeasti).
  • Kokeilujen kautta päästään nopeasti lähelle kohderyhmää.
  • Kokeilut usein vähentävät mahdollista muutosvastarintaa.

Sitran video havainnollistaa hyvin, mistä kokeiluissa on kyse: Kokeilukulttuuri

Demoksen liikenne- ja viestintäministeriölle tuottama opas auttaa kokeilujen toteuttamisessa: Liikennekokeilijan opas