Henkilöstölähtöinen tuloksellisuuden kehittäminen linkitetään organisaation strategisiin tavoitteisiin. Näin saadaan kehittämiseen enemmän vaikuttavuutta ja rajalliset kehittämisresurssit saadaan ohjattua organisaation kannalta merkityksellisiin asioihin.

Mallin avulla pystytään myös tarkastelemaan, miten hyvin tieto ja yhteistyö toimivat ylhäältä alas ja alhaalta ylös sekä eri toimintojen välillä.

Tuloksellisuuden nelikenttämalli

0150_Sitra_Latu_Web_symbolit_laatikko_2400pxLATU-hankkeessa käytetty tuloksellisuuden nelikenttämalli osoittautui erinomaiseksi työkaluksi ja tulkiksi strategian ja arjen innovaatioiden välillä. Monet toimialat määrittelivät omat tavoitteensa nelikenttämallin mukaisesti. Näin saatiin strategian mukaisia konkreettisia tavoitteita ja mittareita, jotka ohjasivat työyhteisöjä suuntaamaan kehittämispanostaan oikeisiin asioihin.

Strategia elämään arjessa

LATU-mallin avulla strategia tulee elävämmäksi työntekijöiden arjessa. Usein strategiat jäävät henkilöstön ja esimiesten näkökulmasta sanahelinäksi, eivätkä työntekijät löydä yhteyttä strategian ja oman perustehtävänsä välillä. Yhteyttä voidaan vahvistaa avaamalla strategiset tavoitteet konkreettiseksi tekemiseksi eri näkökulmista siten, että jokainen työntekijä löytää niistä itseään koskevat tavoitteet.