Käyttöehdot

Tällä sivulla eriteltyjä käyttöehtoja sovelletaan Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran ylläpitämään lupatehdatoisin.fi-sivustoon ja sivustolla esitettyyn aineistoon.

Sivujen käyttötarkoitus

Lupatehdätoisin.fi-sivusto esittelee henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen LATU-toimintamallin sekä siihen liittyvät työkalut. Tämä sivusto kertoo käytännön läheisesti miten LATU-toimintamalli rakennetaan sekä tarjoaa työkaluja mallin toteuttamiseen. Sivusto on suunnattu erityisesti kuntaorganisaatioiden sekä muiden julkisten organisaatioiden johdolle ja kehittäjille.

Käyttöoikeus

Sivujen käyttäjänä voit jakaa sivuilla olevia sisältöjä ulkopuolisissa verkkoyhteisöissä ja palveluissa näiden ja niihin sovellettavien erillisten käyttöehtojen mukaisesti. Kun käytetään muiden yhteisöpalvelujen kommenttityökaluja, käyttöön sovelletaan niiden omia käyttöehtoja. Käyttäjän itse jakaessa sisältöä tämän sivuston ulkopuolella, Sitra ei ole vastuussa kolmansien tahojen käyttöehtojen alaisesta tietojenkäsittelystä.

Käyttäjä voi kopioida, levittää, ja muokata sivustolta löytyvää sisältöä näiden käyttöehtojen mukaisesti sillä edellytyksellä, että sisällön tekijä ja lähde mainitaan käytön yhteydessä. Sivustolla olevien valokuvien käyttö on kuitenkin kielletty. Sivuston sisällön tai sen osan myynti on nimenomaisesti kielletty. Sivuston sisällön tai sen osan käyttö sisällön arvoa tai tarkoitusta loukkaavalla tavalla on kielletty.

Immateriaalioikeudet

”Lupatehdatoisin.fi”-sivustolla olevan aineiston ja sisällön omistusoikeudet kuuluvat Sitralle, lukuun ottamatta kolmansien tuottamaa aineistoa, johon Sitralla on ainoastaan käyttöoikeus. Tällaisten sivustolla olevien kirjoitusten, kuvien ja muun kolmansien materiaalin tekijänoikeudet ja muut oikeudet ovat materiaalin tekijöillä tai rekisteröinnin haltijoilla.

Sitra pidättää kaikki oikeudet rekisteröidyn tavaramerkin ”sitra” sekä muiden vastaavien immateriaalioikeuksiensa hyödyntämiseen. Tällaisten oikeuksien hyödyntäminen edellyttää aina Sitran etukäteistä kirjallista suostumusta.

Vastuuvapaus

Sivuilla olevat kirjoitukset sisältävät kirjoittajien henkilökohtaisia ajatuksia ja mielipiteitä. Ne eivät ole kirjoittajien edustamien organisaatioiden virallisia kannanottoja. Kirjoittajat vastaavat itse tekstinsä sisällöstä.

Sitra ei missään olosuhteissa vastaa mistään epäsuorasta, välillisestä tai satunnaisesta vahingosta taikka vahingosta, joka on aiheutunut esitettyjen tietojen ja aineiston käytöstä tai niihin luottamisesta. Sitra ei myöskään vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että sivujen käyttö keskeytyy tai sivuille ei päästä. Sitralla on oikeus halutessaan lopettaa verkkopalvelu kokonaan.

Lupatehdatoisin.fi-sivuilla on Sitran itse ylläpitämien verkkoyhteisöjen lisäksi linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät ole Sitran hallinnassa, eikä Sitralla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Linkitetyillä sivuilla saattaa myös olla käyttöä rajoittavia ehtoja, joihin on tutustuttava ennen sivujen käytön aloittamista. Sitra ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

Tietosuoja

Mitä tietoa keräämme sivuston käyttäjistä ja miksi?

Sitra kerää tietoa sivustonsa käyttäjistä Google Analytics -palveluiden ja evästeiden välityksellä. Eväste on käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Eväste ei vahingoita päätelaitetta. Osa evästeistä liittyy sivuston toiminallisuuksiin, kuten graafisen- tai tekstiversion valintaan ja fonttikoon suurentamiseen, osa sivuston käytön tilastointiin.

Osana näitä käyttöehtoja sivuston käyttäjänä hyväksyt evästeiden käyttämisen. Voit kuitenkin halutessasi kieltää evästeiden vastaanoton selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita joissakin toiminnallisuuksissa eikä ole suositeltavaa.

Evästeiden ja Google Analytics -palvelun avulla sivujen käytöstä kerätään yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä varten. Tällaisia tietoja ovat kävijämäärät, käyttömaa, käyttöaika ja käytetty selain sekä sisällöt, joissa kävijä on vieraillut ja miltä sivulta kävijä on siirtynyt palveluun. Google Analyticsiin tallennettujen tietojen avulla yksittäinen käyttäjä yksilöidään, mutta tietojen avulla tätä ei voida yhdistää luonnolliseen henkilöön.

Lisää tietoa Google Analyticsista saat täältä. Voit kieltäytyä Google Analyticsin suorittamasta tietojen keräämisestä lataamalla selaimeesi lisäosan täältä.

Sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja.

Mahdolliset muutokset ja sovellettava laki

Nämä käyttöehdot tulivat voimaan 25.5.2018 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Ilmoitamme mahdollisista muutoksista käyttöehtoihin aina tällä sivulla.

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin lupatehdatoisin.fi-sivuista, niiden sisällöstä tai käytöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta siihen sisältyviä kansainvälisyksityisoikeudellisia lainvalintasäännöksiä.