Tervetuloa tutustumaan henkilöstölähtöiseen tuloksellisuuden kehittämiseen: LATU-toimintamalliin. LATUn avulla työelämän laatuun panostamalla tuloksellisuus paranee ja henkilöstöstä tulee aidosti organisaation tärkein tuottavuustekijä.

LATU-toimintamalllia kokeiltiin erittäin hyvin tuloksin viidessä kunnassa vuosina 2011–2013. Lisätietoa Kuntien kokemuksista kohdasta LATU-hanke.

Henkilöstölähtöinen tuloksellisuuden kehittäminen on entistä merkittävämpi toimintatapa, kun etsitään uudenlaisia ratkaisuja organisaatioiden parempaan tulevaisuuteen.

Uudistumiseen tarvitaan sekä rakenteellisia että tuottavuutta edistäviä teknologisia ratkaisuja ja niiden rinnalle lisäksi henkilöstölähtöistä kehittämistä. Jotta selvittäisiin käynnissä olevasta julkisen kentän myllerryksestä, pelkkä rakenteiden muuttaminen ei riitä. Siihen tarvitaan koko henkilöstön osaamista, Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkosen sanoin: “Kaikki kehittävät.” Vaikka prosessit olisivat tarkkaan mietittyjä ja teknologia mahdollistaisi tuottavuuden lisäämisen, ilman motivoituneita toimijoita niiden hyöty ja potentiaali jäävät toteutumatta.

LATU uudistaa työkulttuuria siten, että henkilöstö ja asiakkaat/kuntalaiset ovat vahvemmassa roolissa uusien ratkaisujen tuottajina. Lisäksi LATU-toimintamalli tarjoaa työkaluja jatkuvaan toimintatapojen kehittämiseen. Tavoitteena on löytää sellaisia uusia toimintatapoja, jotka hyödyttävät niin työntekijöitä ja asiakkaita/kuntalaisia kuin organisaatiota ja yhteiskuntaakin.

LATU-toimintamallia voidaan soveltaa myös muissa kuin kuntaorganisaatioissa, kun halutaan lisätä henkilöstön osallisuutta ja vahvistaa heidän rooliaan oman työnsä kehittäjinä.

LATU-toimintamallin kantavana periaatteena ja mottona on Lupa tehdä toisin.

 

LATU-toimintamalli:

 • Auttaa selviytymään kuntakentän myllerryksistä ja taloudellisista haasteista.
 • Nostaa henkilöstön voimavaraksi käynnissä olevissa muutoksissa.
 • Parantaa työelämän laatua, kun ihmiset voivat itse vaikuttaa työnsä kehittämiseen.
 • Lisää henkilöstön tietoisuutta organisaation strategiasta ja edistää sen toteutumista päivittäisessä työssä.
 • Kehittää henkilöstön muutoskyvykkyyttä toimintaympäristön jatkuvissa muutoksissa.
 • Antaa työkaluja tehokkaaseen toimintaan vähenevistä resursseista huolimatta.
 • Luo uusia ratkaisuja, joilla kyetään tuottamaan vähemmällä enemmän.
 • Rakentaa uudenlaista ratkaisukeskeistä ja kokeiluun kannustavaa toimintakulttuuria.
 • Vahvistaa vuoropuhelua ja yhteistyötä kunnassa yli yksikkörajojen, organisaatiotasojen ja ammatillisten ryhmittymien.
 • Aktivoi vuoropuhelua organisaation, asiakkaiden/kuntalaisten ja toimintaympäristön välillä.
 • Synnyttää organisaatioon jatkuvan henkilöstölähtöisen kehittämisen toimintamallin, joka tuottaa uusia ratkaisuja, jotka tuovat lisäarvoa asiakkaille/kuntalaisille, organisaatiolle sekä sen työntekijöille.