Lupa_tehda_toisin_kansikuvaLATU-toimintamalli kehitettiin ja testattiin käytännössä Sitran käynnistämässä Työelämän laadulla tuottavuutta -hankkeessa (LATU) vuosina 2011−2013. LATU oli henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittämishanke, joka nojasi kahteen perusoletukseen:

 • työelämän laadulla saavutetaan tuottavuutta
 • henkilöstö on organisaation tärkein tuottavuustekijä.

Tämä sivusto on tuotettu LATU-hankkeen aikana ja sen jälkeen syntyneiden kokemusten pohjalta. LATU-hankkeessa olivat mukana Hollolan, Lieksan, Maskun, Punkalaitumen sekä Siikajoen kuntaorganisaatiot. Kokemuksensa antavat myös henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämismallin luojat Dazzle Oy www.dazzle.fi ja Rondo Training Oy www.rondotraining.fi, jotka toimivat myös palveluntuottajina LATU-hankkeessa.

Selvityksia78_kansikuvaLATU-toimintamallin hyötyjä

LATU-toimintamallin avulla on mahdollista saavuttaa huomattavia taloudellisia ja hyvinvointia lisääviä etuja. LATU-hankkeen ”Lupa tehdä toisin” -loppuraportissa esitellään tarkemmin LATU-toimintamallin periaatteita ja hyötyjä: Lupa tehdä toisin: Henkilöstölähtöinen tuottavuuden kehittäminen

LATU-hankkeessa esimerkiksi Hollolassa vältyttiin lomautuksilta henkilöstön tuottamien kehittämiskohteiden avulla. Muita vastaavia esimerkkejä löytyy Sitran LATU-hankkeen arviointiraportista: Tuottavuutta laatua parantamalla? LATU-hankkeen arviointi

Arvio LATU-hankkeen onnistumisesta kouluarvosanoin

 • hankkeen asetanta (8)
 • hankkeen ohjaus ja seuranta (8+)
 • hankkeen läpivienti (8+)
 • hankkeen (väli)tulokset (8–)
 • hankkeen lopputulokset (8+):
  • kulttuurinmuutoksen aikaansaaminen (9–)
  • rakenteelliset ja toimintaa ohjaavat mekanismit (7)
  • vaikutukset henkilöstön hyvinvointiin (8)
  • hankkeessa arvioidut vaikutukset tuottavuuteen (9–)