Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden toimintakulttuurin luominen edellyttää järjestelmällistä uudistustyötä kokemusten mukaan vähintään kahden vuoden ajan. LATU-toimintamalli on siihen hyvä työväline.

Aluksi pyritään saamaan nopeita muutoksia arkipäivän käytänteisiin, jotta henkilöstö saa kokemuksen siitä, kuinka he voivat vaikuttaa oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen. Mittavammat taloudelliset tulokset nähdään yleensä vasta 2−4 vuoden päästä, koska laajempien tulosten aikaansaamiseksi tarvitaan pysyviä muutoksia johtamisessa, toimintatavoissa, rakenteissa ja asenteissa.

Kehittämisprosessiin sitoutuminen

Kehittämisprosessin käynnistysvaiheessa sekä henkilöstölähtöisen toimintamallin vakiinnuttamisessa tarvitaan vahvaa sitoutumista organisaation/kunnan kaikilla tasoilta: johto, omistajat/luottamushenkilöt, esimiehet ja muut avainhenkilöt. Kehittämisprosessin käynnistysvaiheessa on tärkeää saada organisaation hallituksen strateginen linjaus henkilöstölähtöisen toimintatavan hyödyntämisestä kaikissa prosesseissa. Johtoryhmällä tulee olla selkeä visio henkilöstölähtöisestä toimintamallista ja sen tavoitteista ja hyödyistä. Tavoitteita tulee tarkastella ja kirkastaa jatkuvasti.

 

SITRA_BLACKkunteko2020-logo_RGB

Kunta-alan työelämän kehittämisohjelma KunTeko 2020 ja Sitra edistävät yhdessä LATU-toimintamallin käyttöä.