LATU-hankkeen ladattavat raportit
Kokeilut
 Menetelmiä ja työkaluja oman työn sekä työyhteisön kehittämiseen
 Kilpailutus
 Vaikuttavuus ja tulevaisuus
  • Guy Ahonen on työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden välisen yhteyden pioneeritutkijoita ja häneltä on viimeisimpänä ilmestynyt Strategisen hyvinvoinnin johtaminen
  • EK:n Oivallus-hankkeessa tarkasteltiin tulevaisuuden osaamistarpeita ja niistä on koottu hyödyllinen loppuraportti Oivallus

Onko LATU-toimintamallilla ja Lean:illa jotain yhteistä?

LATU-toimintamallissa on paljon yhteistä Lean-johtamisfilosofian kanssa, jossa organisaatioon luodaan jatkuvan kehittämisen toimintatapa ja jokainen työntekijä on tärkeässä roolissa oman työnsä kehittäjänä.

Moni organisaatio on lähtenyt soveltamaan Lean-mallia prosessien kehittämisen kautta, jolloin prosesseja kehitetään asiakaslähtöisesti ja samanaikaisesti ”hukkaa” vähentäen. Lean-toimintamallissa hukka on sellaista tekemistä, joka ei tuota lisäarvoa asiakkaalle. Pelkkä prosessien uudistaminen harvoin tuottaa hyötyä, ellei prosesseja suunnitella henkilöstölähtöisesti. LATU-toimintatapa vahvistaakin Leanin hyötyjen esiinsaamista, sillä se vahvistaa henkilöstön sitoutumista jatkuvaan kehittämiseen ja toimintakulttuurin aitoa uudistumista.

Mistä rahoitus?

Monen organisaation kehittämistoiminta on helpompi saada käynnistymään, jos kehittämistyöhön saadaan ulkopuolista rahoitusta. Eri rahoitusvaihtoehtoja on kerrottu esimerkiksi KT:n oppaan lopussa (sivulta 86 alkaen): Hyvästä parempi: Kunta-alan työelämän kehittämisopas