Jatkuva kehittäminen on jatkuvaa ideointia ja ideoiden jatkojalostamista. On palkitsevaa nähdä, että ideoita syntyy, niitä kokeillaan ja niistä saadaan hyötyä arjen yhteistyöhön.

Työyhteisöissä yhteistä aikaa on rajallisesti. Sen takia sähköinen ideoiden käsittelyjärjestelmä on suositeltava ratkaisu – erityisesti isommissa organisaatioissa. Sähköinen järjestelmä mahdollistaa helpommin myös toimialarajat ylittävän yhteisöllisen ideoinnin.

Kehittämisideat ja palkitseminen

Kehitysideoiden kirjaaminen tuntuu usein työläältä, etenkin kehitystoiminnan alussa. Ideoiden kirjaaminen ja systemaattinen arviointi ovat välttämättömiä, jotta kehitystoiminta pysyy strategisten linjausten mukaisena ja että organisaatiossa säilyy avoimuus kehitystoiminnan suhteen. Hyvien uusien käytäntöjen laajempi jakaminen on myös mahdotonta, jos ideoita ei ole kirjattu ylös.

Esimerkiksi LATU-hankkeessa hyväksi käytännöksi osoittautui Maskun toimintatapa, jossa ideoista tehdyt toimenpidelomakkeet lähetettiin kerran vuodessa henkilöstöyksikköön. Henkilöstöjaos valitsi ideoista parhaat kolme, jotka palkittiin virikeseteleillä ja joiden käytöstä työyhteisö sai päättää itse.

Palkitseminen on erittäin hyvä keino kannustaa henkilöstöä jatkuvaan kehittämiseen ja ideoiden kirjaamiseen ja arviointiin systemaattisella tavalla.

Palkitsevaa on myös nostaa hyviä kehittämistekoja muuten näkyviin, esimerkiksi kunniamaininnan tai lehtijutun avulla. Valtakunnallista näkyvyyttä saadaan pyytämällä tekijöitä kertomaan kehitysteostaan Kuntekon Tekojen Torilla www.kunteko.fi.

Usein palkitsevinta on kuitenkin se, että henkilö näkee oman ehdotuksensa toteutettuna.