LATU-toimintatavan kehittäminen organisaatiossa on investointi tulevaisuuteen.

0150_Sitra_Latu_Web_symbolit_nuoligraafi_2400pxKehittäminen vie alkuvaiheessa henkilöstön resursseja ja tuottaa näkyviä tuloksia yleensä vasta, kun on saatu aikaan pysyvämpiä muutoksia toimintatavoissa. Nopeita voittoja voidaan saada myös kehittämisen alkuvaiheessa, mutta tyypillisesti ensimmäisessä kehittämisvaiheessa tuotetut ideat ovat luonteeltaan puitteita rakentavia, esimerkiksi palaverirakenteiden uudistamista siten, että työyhteisöillä on aika ja paikka käsitellä kehittämistarpeita ja -ideoita.

Vaikuttavuus lisääntyy

Organisaation tuloksellisuutta kehittäviä ideoita alkaa syntyä, kun toimintatapa on vakiintunut ja henkilöstö ja työyhteisö näkevät oman roolinsa osana isompaa kokonaisuutta ja havaitsevat omat vaikuttamismahdollisuutensa. Kun toimintatapa on saatu osaksi työkulttuuria, se tuottaa tuloksellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä pitkään. Näin tapahtui esimerkiksi LATU-kunnissa.