Henkilöstölähtöinen toimintatapa ei voi toteutua, mikäli esimiehet eivät ole sisäistäneet toimintamallia ja omaa rooliaan mahdollistajana. Mahdollistajan roolin omaksuminen edellyttää, että esimiehillä on riittävän hyvät perustaidot esimiestyöstä ja että he ovat omaksuneet esimiehen roolin. Jos näin ei ole, esimiesvalmennus tulee aloittaa esimiehen roolista ja perustaitojen kehitttämisestä. Näissä tilanteissa esimiesten valmennukseen tarvitaan enemmän resursseja kuin tässä esimerkkikuvauksessa.

Esimiesten valmennusten tavoitteena on:

  • kehittää esimiestyöskentelyä niin, että se mahdollistaa henkilöstölähtöisen kehittämisen
  • selkeyttää esimiehen roolia organisaation strategian käytäntöön viemisessä
  • antaa työkaluja henkilöstölähtöisen toimintamallin käytäntöön viemiseen
  • antaa työkaluja tuloksellisuuden mittaamiseen
  • juurruttaa jatkuvan henkilöstölähtöisen kehittämisen toimintamalli työyhteisöihin
  • vahvistaa yhteistyötä esimiesten välillä
  • mahdollistaa sisäisten uudistajien toiminta työyhteisössä.