Johtoryhmän tulee olla tietoinen henkilöstölähtöisen toimintatavan peruselementeistä, jotta se pystyy alusta lähtien näyttämään esimerkkiä ja johtamaan henkilöstölähtöistä toimintaa.

Johtoryhmän valmennusten tavoitteena on:

  • henkilöstölähtöisen toimintatavan ja johtamisen sisäistyminen
  • johtoryhmän oman työskentelyn kehittyminen
  • luottamuksen vahvistuminen johtoryhmäläisten välillä
  • kunnan strategian toteutuminen käytännön ideoiden ja toimenpiteiden kautta
  • onnistumisen mittareiden kehittäminen
  • muutoksen johtamisen ja uudistamisen taitojen kehittäminen
  • innovatiivisuuden vahvistuminen.

Osana johtoryhmän valmennusohjelmaa käsitellään kehittämisen vaikuttavuuden arvioinnin työkalut: koritus ja tuloksellisuuden nelikenttä. Näiden avulla johto kykenee johtamaan kehittämistoiminnan vaikuttavuutta strategialähtöisesti.