Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen ytimessä ovat sisäiset uudistajat, joita valitaan 5−10 % henkilöstöstä. Heidän tehtävänään on osana omaa työtään toimia työyhteisöjen aktivoijina henkilöstölähtöisessä kehittämisessä yhteistyössä esimiesten kanssa.

Sisäinen uudistaja:

  • auttaa henkilöstöä tuomaan ideoitaan esille
  • kannustaa työyhteisön jäseniä kehittämään omaa työtään
  • auttaa kehittämisideoiden eteenpäinviennissä
  • tukee kehittämisideoiden levittämistä.

Sisäisten uudistajien valmennuksen tavoitteena on:

  • antaa työkaluja henkilöstölähtöisen kehittämismallin rakentamiseen
  • harjoitella luovuus- ja innovointityöskentelyä
  • oppia erilaisia vuorovaikutusta vahvistavia palaveritekniikoita
  • osallistavien menetelmien harjoitteleminen, jotta niitä voidaan hyödyntää omissa työyhteisöissä.