Koko organisaation henkilökunta osallistuu kaksi kertaa noin 2−3 tuntia kestäviin starttipajoihin. Ensimmäisessä starttipajassa on suositeltavaa, että osallistujat ovat työyhteisöittäin, yksiköittäin tai toimialoittain. Starttipajojen toinen kierros kannattaa järjestää, kun oma kehittämistoiminta on saatu käyntiin ja ollaan valmiita kehittämään yhteistyötä yli toimialarajojen, jolloin osallistujien kannattaa olla tarkoituksenmukaisissa sekaryhmissä.

Starttipajojen tavoitteena on:

  • luoda ymmärrys kehittämismallin kokonaisuudesta
  • saada aikaan innostus työyhteisön yhteiseen kehittämiseen
  • tunnistaa sellaisia työtä kehittäviä toimenpiteitä, joita voi välittömästi viedä käytäntöön
  • saada työkaluja henkilöstölähtöiseen kehittämiseen
  • vahvistaa yhteistyötä työyhteisöjen välillä
  • löytää sisäisiä uudistajia vauhdittamaan työyhteisön sisäisiä ja työyhteisöjen välisiä kehittämishankkeita.

Starttipajojen vaikuttavaa toteuttamista varmistamaan on kehitetty dialogialusta, jonka avulla osallistujat tutustuvat jatkuvan kehittämisen toimintamalliin käytännönläheisesti itseään lähellä olevan arjen kehittämisesimerkin avulla. Dialogialusta sisältää erilaisia oivalluttavia tehtäviä, joiden kautta osallistujat saavat kokemuksen, mitä henkilöstölähtöinen toimintamalli on käytännössä. Lisätietoja: Dazzle Oy www.dazzle.fi ja Rondo Training Oy www.rondotraining.fi.