Työyhteisöjen kehittämistä tarvitaan niissä työyhteisöissä, joissa ei vielä ole edellytyksiä lähteä rakentamaan henkilöstölähtöistä toimintamallia. Tällaisia ovat esimerkiksi työyhteisöt, joissa perustehtävä tarvitsee selkiyttämistä, ammatillinen vuorovaikutus ei toimi, tai työtehtävien vastuut ja roolit eivät ole selkeitä.

Työyhteisöjen kehittämisen tavoitteena voi olla esimerkiksi:

  • selkeyttää työyhteisön perustehtävää ja siihen liittyviä vastuita ja velvollisuuksia
  • vahvistaa yhteisön sisäistä vuorovaikutusta: esimies – työntekijät
  • tukea tiimien välistä yhteistyötä
  • vahvistaa yhteisön vuorovaikutusta palvelevia rakenteita
  • kehittää yhteisiä toimintamalleja
  • selkeyttää yhteisön vastuita ja rooleja
  • kehittää vuorovaikutusta ammatillisena työkaluna.

Työyhteisöt voivat tehdä itsearvion esimerkiksi työyhteisön toimivuuden arviointi -työkalun avulla.