Yhteistyöprosessipajoissa työstetään niitä kehittämisideoita, joiden eteenpäin vieminen vaatii usean eri toimijan yhteistyötä. LATU-hankkeessa suurimmat säästöt löytyivät, kun tarkasteltiin toimialojen välisiä prosesseja ja niistä tyypillisesti löytyviä turhia tai tehottomia toimintoja.

Yhteistyöprosessipajoihin kutsutaan osallistujia eri toimialoilta, jotta saadaan kokonaisnäkemys

kehitettävään alueeseen. Yleensä kannattaa järjestää vähintään kahden työpajan sarja, jossa voidaan tehdä taustatyötä tarpeen mukaan myös työpajojen välillä.

Tyypillisiä yhteistyöprosessityöpajojen aiheita ovat esim. kunnan ja Sote-palvelujen tuottajan väliset rajapinnat, oppilashuollon toimijoiden välinen yhteistyö sekä ruokahuollon, siistijöiden ja koulun toimijoiden välinen yhteistyö.