Lähtötilannekartoituksella luodaan pohja henkilöstölähtöiselle kehittämiselle ja tarkennetaan resursointitarpeet uuden toimintatavan rakentamiseen. Lähtötilannekartoituksessa kerään tietoa esimerkiksi

  • organisaation kehittämisen historiasta: millaista valmennusta kunnassa on järjestetty ja kuinka paljon muutoksia organisaatiossa on koettu sekä millaiset kokemukset henkilöstölle on näistä jäänyt?
  • henkisestä ilmapiiristä ja avoimuudesta: kuinka innostunutta henkilöstö on kehittämään omaa työtään sekä kuinka paljon ja millaista kehittämistä on jo käynnissä?
  • henkilöstökyselyiden yms. tuloksista
  • asiakaskyselyiden yms. tuloksista
  • organisaation taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä
  • organisaation johdon ja omistajien/luottamusvaltuutettujen yhteistyöstä, rooleista ja työnjaosta.