LATU-kuntien kuulumisia kahden vuoden jälkeen:

LATU-hankkeeseen osallistuneiden kuntien kuulumisia kyseltiin haastattelemalla kuntien avainhenkilöitä.

Pääsääntöisesti LATU-hankkeessa mukana olleiden kuntien edustajat näkivät hankkeen muuttaneen toimintakulttuuria ja vahvistaneen arjen kehittämistyötä osana omaa työtä.

 • ”Aina tehty kehittämistä, mutta LATU-hankkeen kautta se on nostettu sekä strategiselle että arjen tekemisen tasolle.”
 • ”LATU-hankkeen aikana tuli näkyväksi, että oman työn kehittäminen ei olekaan itsestäänselvyys, vaan se pitää tehdä näkyväksi. Ei tarvitse pyytää lupaa ja toisaalta kehittäminen on jokaisen palvelussuhteessa olevan velvollisuus. Ei vaadi monimutkaista päätöksentekoa tai byrokratiaa.”
 • ”Kehittämisestä ollaan innostuneita.”
 • ”LATU-toimintapa on tullut osaksi rutiineja. Erinomainen kanava saada ajankohtaisia asioita läpi käytäntöön.”

Onnistumisia ja esteitä LATU-toimintamallin juurruttamisessa

Henkilöstölähtöisestä toimintamallista on jäänyt osallistujakuntiin seuraavia toimintamalleja:

 • Entistä parempi henkilöstön osallistaminen oman työnsä ja työyhteisönsä kehittämiseen.
 • Henkilöstöä kuullaan ja osallistetaan vahvemmin esim. kunnan strategiaprosessissa.
 • Esimiesten ja kunnanjohdon systemaattista vuorovaikutusta vahvistava rakenne esim. esimiestunnit.
 • Useimmissa kunnissa sisäisten uudistajien toiminta jatkuu edelleen.
 • Joissain kunnissa sairaspoissaolot ovat edelleen vähentyneet.

Esteitä kokonaisvaltaisen henkilöstölähtöisen toimintamallin vakiinnuttamiselle:

 • avainhenkilöiden kuten esim. kunnanjohtajan ja/tai toimialapäällikön vaihtuminen
 • koko johtoryhmän heikko sitoutuminen henkilöstölähtöiseen toimintamalliin
 • yksittäisten avainhenkilöiden, esim. henkilöstöjohtajan, aktiivinen vastustus
 • kuntakentän suuret valtakunnalliset muutokset.

Vaikka henkilöstölähtöinen kehittäminen ei jäänyt joihinkin kuntiin kokonaisuudessaan, työyhteisössä on havaittu selvästi aiempaa henkilöstölähtöisemmän toiminnan vahvistuminen. Tämä ilmenee mm. työhyvinvointikyselyssä.