Henkilöstölähtöisen kehittämisen toimintamallin rakentamisen tavoitteena on saattaa organisaation koko henkilökunta oman toimintansa systemaattiseksi kehittäjäksi. Ulkopuolista apua tarvitaan mallin rakentamisessa sekä tarvittavien tietojen, taitojen ja tahtomisen valmentamisessa.

0150_Sitra_Latu_Web_symbolit_asiantuntijapanos_2400px
Organisaation itsenäinen kehittäminen kasvaa koko ajan, ja organisaatioon jää uudistumispääomaksi muun muassa sisäisten uudistajien osaaminen sekä jatkuvan uudistamisen rakenteet.

Kehittämisen yhteistyökumppani on alussa vahvasti mukana johtoryhmän, esimiesten ja koko henkilökunnan (starttipajojen) valmennusten ja työpajojen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Ohjelman edetessä yhteistyökumppanin rooli muuttuu enemmän havainnoivaksi, tukevaksi ja mahdollistavaksi.

Se kuinka paljon yhteistyökumppania tarvitaan henkilöstölähtöisen kehittämisen mallin rakentamisessa, on vahvasti yhteydessä organisaation lähtötilanteeseen. Esimiesten tarvitseman valmennuksen ja tuen määrä riippuvat heidän perustaidoistaan.