Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämismallin rakentamisessa on tärkeää kartoittaa alkuvaiheessa mahdolliset riskit ja selkeyttää, mitkä ovat yhteistyökumppanin ja mitkä organisaation vastuut ja tehtävät mahdollisissa riskitilanteissa.

Tällaisia riskitilanteita ovat esimerkiksi:

  • avainhenkilöiden vaihdokset (esim. kunnan/organisaation johtaja tai henkilöstöjohtaja vaihtuu)
  • ulkoapäin tulevat muutokset (esim. lainsäädäntömuutokset)
  • avainhenkilö ei suostu johtamaan henkilöstölähtöisesti tai aktiivisesti vastustaa ohjelmaa
  • kehittämisen yhteistyökumppanin puolella tapahtuvat avainhenkilövaihdokset.