Henkilöstölähtöisen toimintatavan kehittäminen on prosessi, joka perustuu henkilöstön osallistamiseen organisaation eri tasoilla. Tämän vuoksi yhteistyökumppanilla täytyy olla ymmärrys ja kokemusta prosessinomaisen ohjelman toteuttamisesta sekä työkaluja ja osaamista henkilöstön osallistamiseen. Pitkäkestoiseen kehittämisprosessiin kuuluu aina niin nousuja kuin laskuja, ja yhteistyökumppanilla täytyy olla osaamista ja kokemusta, miten onnistumisia tai takapakkeja hyödynnetään eteenpäin menemisessä.

Neuvottelumenettely

Suositeltavaa on, että yhteistyökumppanin kilpailutus toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Näin varmistetaan, että tilaaja ja kehittämisen kumppani ymmärtävät tavoitteet ja niihin tähtäävät kehittämisen toimintamallit samalla tavalla. Neuvottelumenettely rakentaa tilaajan ja kehittämisen kumppanin välille luottamusta, joka on ehdoton edellytys onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Neuvottelumenettelyn kautta tulee myös näkyväksi, kuinka ketterästi potentiaalinen kumppani kykenee innovoimaan ja ideoimaan uusia luovia ratkaisuja käytyjen keskustelujen pohjalta.

Lisätietoja

Kehitysohjelman tavoite

Tavoitteena kehittää organisaatioon henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen toimintamalli ja työkulttuuri:

 • rakenteet: johtamisen prosessit yms.
 • mahdollistava johtaminen
 • työyhteisöjen ja työntekijöiden kyvykkyys
Kilpailuttamisen kohde

Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen yhteistyökumppanuus toteutetaan muun muassa seuraavilla alueilla:

 • ohjausryhmän työskentelyn fasilitointi
 • johtoryhmän taitojen valmentaminen henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden johtamisessa (tavoitteellisuus, mittarit, seuranta jne.)
 • mahdollistavan johtamisen valmentaminen johdolle ja esimiehille
 • sisäisten uudistajien valmennukset: työkalut ja menetelmät työyhteisöjen kehittämisen tukemiseen
 • työyhteisökohtaiset valmennukset
Yhteistyökumppanin kompetenssit ja valintakriteerit:
 • projektin- ja prosessienjohtamisen osaamista
 • henkilöstölähtöisen kehittämisen ja osallisuutta vahvistavien menetelmien osaamista
 • organisaatiokulttuurin kehittämisen osaamista
 • mahdollistavan johtamisen valmentamisen osaamista
 • kykyä tunnistaa työyhteisöjen toimivuus ja tarvittaessa toimia kehittämisen tukena
 • systeemisten ilmiöiden ymmärryksen osaamista ja kykyä fasilitoida monialaisia ryhmiä löytämään uudenlaisia ratkaisuja olemassa oleviin haasteisiin
 • hinta-laatusuhde
Ohjelman kesto ja rakenne:
 • 2–3 vuotta
 • tarjouksesta tulee ilmetä selkeästi lähi- ja väliaikatyöskentelypäivien lukumäärät