Tämä www-sivusto on tarkoitettu kuntaorganisaatioiden ja muiden julkisten organisaatioiden päättäjille, johdolle ja kehittäjille, jotka haluavat kehittää työyhteisöään henkilöstölähtöisesti.

Sivusto koostuu neljästä kokonaisuudesta, joissa on omat väriteemat. Jokaisella sivulla on lyhyt esittely aiheeseen. Sivun oikeasta laidasta sekä sivun alareunasta löydät koko sivuston sisällysluettelon, jotta voit navigoida aiheiden välillä vapaasti oman kiinnostuksesi ja oppimistarpeidesi mukaisesti. Lisäksi olemme nostaneet erilliseen laatikkoon perustekstin alle ”katso myös” -otsikon alle aiheen kannalta mielenkiintoisia nostoja, jotka täydentävät esillä olevaa asiaa. Kaikki sivuston kuvat avautuvat klikattaessa omaan ikkunaan. Lisäksi osa kuvista on dynaamisia, niin että niiden sisällöt on rakennettu kuviin sisään.

Sisällöt ja värikoodit ovat seuraavat:

LATU-toimintamalli ja sen hyödyt

Ensimmäinen osio kertoo miksi LATU-toimintamalli on ajankohtainen ja mitä hyötyä siitä on organisaatioille. Samoin siinä kerrotaan 2011-2013 toteutetun LATU-hankkeen kokemuksista ja vaikuttavuudesta hankkeessa mukana olleissa kuntaorganisaatioissa; Hollola, Lieksa, Masku, Siikajoki ja Punkalaidun.

Jatkuvan kehittämisen toimintamalli

Toinen osio kertoo, miten LATU-toimintamalli toimii käytännössä. Osiossa on kuvattu sekä tekemisen otetta/tapaa että jatkuvan kehittämisen toiminnan eri vaiheita: 1) kehittämistarpeen havaitseminen, 2) Idean käsittely, 3) Idea käytännössä sekä 4) Arviointi ja jakaminen.

Liikkeelle – vinkkejä kehittämisen käynnistämiseen

Kolmas osio on tarkoitettu organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita lähtemään toteuttamaan henkilöstölähtöistä tuloksellisuuden kehittämisen toimintatapaa omissa organisaatioissaan. Osio kertoo mitä LATU-toimintamallin käytäntöön otto tarkoittaa resurssien investointina sekä henkisenä sitoutumisena.

LATU-työkalut

Viimeiseen osioon on koottu LATU-toimintamallin käytännön toteuttamisessa hyödynnettäviä työkaluja. Työkaluista on ensiksi yleiskuvaus mihin käyttötarkoitukseen ne soveltuvat (miksi ja milloin). Sen jälkeen on annettu ohjeistus vetäjälle tai käyttäjälle ja lopuksi on linkki varsinaiseen työkaluun. Monista työkaluista löytyy sekä pdf-versio, joka on helppo printata, että word- tai excel-versiot, joita voi täyttää sähköisesti.