Miksi ja milloin

Työyhteisöissä ja yksiköissä voi syntyä paljon sellaisia ideoita, joista voi olla hyötyä myös muille toimijoille. Näin ollen kehittämisideoita sekä niistä saatuja oppeja kannattaa jakaa työyhteisöjen välillä. Välillä ideoita kannattaa soveltaa muissa yksiköissä niiden lähtökohtiin soveltuvilla tavoilla.

Työyhteisölle voi olla itselleen hyötyä, mikäli yhteistyökumppanit omaksuvat uuden toimintatavan. Esimerkiksi mikäli jossain päiväkodissa kehitetään uusi idea, joka sujuvoittaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä, niin voi olla sille itselleenkin hyötyä, mikäli kunnan kaikki päiväkodit omaksuvat saman käytännön.

Vetäjän ohjeistus

Idean tuottanut osapuoli:

Idea kannattaa kuvata riittävän konkreettisesti, jotta toinen työyhteisö kykenee ymmärtämään, mistä ideassa on kyse, mitä hyötyä ideasta voi olla sekä miten idean käytännön toteutus tapahtuu. Muutoin toisen työyhteisön on vaikea innostua toisen ideasta.

Kannattaa miettiä kenelle kaikille voi olla hyötyä idean hyödyntämisestä ja ehdottaa ideaa toisille työyhteisöille sen mukaisesti. Joskus kannattaa kirjallisen kuvauksen lisäksi olla yhteydessä muihin työyhteisöihin suoraan ja esitellä ideaa laajemmin tapaamisessa.

Idean vastaanottanut osapuoli:

Tutustukaa työyhteisönä ideaan ja keskustelkaa

  • Mitä hyötyä idean käyttöön otto voi teille tuoda?
  • Mitä idean käytäntöönvienti tarkoittaa käytännössä: esimerkiksi paljonko aikaa ja muita resursseja sen käytäntöön ottaminen edellyttää?
  • Kannattaako teidän soveltaa ideaa jollakin tavalla, jotta se sopii teidän työyhteisöille vielä paremmin?
  • Lähdettekö kokeilemaan ideaa ja miten sen teette?