Miksi ja milloin

Kehittämisen vuosikello on työkalu niin kunnan johdolle kuin työyhteisöillekin. Vuosikello konkretisoi organisaation strategian ja työyhteisöjen arjen kehittämisen yhteyttä.

Kehittämisen vuosikello luo kokonaiskuvan organisaation kehittämisen painopisteistä sekä kehittämisideoiden liikkumisesta koko organisaation tasolla. Jos esimerkiksi jokin kehittämisidea edellyttää investointia, on se mahdollisesti huomioitava seuraavan vuoden budjettia laadittaessa, ja silloin on tärkeää tietää, mihin mennessä investointiehdotus täytyy olla valmis.

Kehittämisen vuosikellon kannattaa päivittää kullekin vuodelle erikseen.

Vuosikello kannattaa tehdä sekä koko kunnan tasolla että toimialoittain. Nämä kannattaa käsitellä yhteisessä tilaisuudessa ja varmistaa, että kaikki vuosikellot kulkevat samassa linjassa ja rytmissä.

PowerPoint Presentation

Käyttäjän ohjeistus

Kehittämisen vuosikellon määrittely kannattaa aloittaa johtoryhmästä, jolloin siihen määritellään muun muassa:

  • strategiatyöskentelyn toimenpiteet
  • vuosittainen toiminnansuunnittelu ja budjetointi
  • johtoryhmän kokoukset ja se, miten niissä käsitellään tuotettuja kehittämisideoita.

Ohessa esimerkki organisaation henkilöstölähtöisen kehittämisen vuosikellosta.