Miksi ja milloin

Toimenpidelomakkeiden tarkoituksena on tehdä näkyväksi arjessa ja työyhteisöissä tehtävää kehittämistyötä. Näkyväksi tekeminen on palkitsevaa työyhteisön jäsenille, ja samalla tärkeää tietoa organisaation johdolle siitä, mitä tapahtuu kentällä. Työyhteisöissä on myös rajalliset resurssit kehittämiselle, ja sen takia kannattaa kohdentaa kehittäminen sellaisiin asioihin, jotka tuovat laaja-alaista hyötyä.

Laaja toimenpidelomake on tarkoitettu työyhteisöjen avuksi, kun arvioidaan kehittämisideoiden vaikuttavuutta ja suunnitellaan tarkemmin, miten idea toteutetaan käytännössä.

Aina työyhteisö ei voi ratkaista kehittämiskohteita yksin tai ilman rahallista panostusta. Näissä tapauksissa työyhteisöt voivat ehdottaa laajempaa yhteistyötä tai tehdä investointiehdotuksen. Toimenpidelomakkeen kohtien pohtimisen myötä saadaan hyvää perustelua sille, miksi ideaan kannattaa panostaa.

Vetäjän ohjeistus

Toimenpidelomake auttaa konkretisoimaan vaihe vaiheelta, mitä tarvitsee tapahtua, jotta kehittämistarpeeseen löytyvät oikeat toimenpiteet, ja mitä ne käytännössä ovat.

Keskusteluta työyhteisö vaihe vaiheelta:

  1. Keskustelkaa, mistä kehittämistarpeessa tai ongelmassa on kyse.
  2. Määritelkää kehittämistarpeelle SMART-tavoite.
  3. Ideoikaa, miten voitte ratkaista tämän tilanteen, ja valitkaa teille paras ratkaisu. Hyödyntäkää esimerkiksi Minä − Me − Kaikki -menetelmää.
  4. Sopikaa kokeilun toimenpiteistä aikatauluineen ja vastuuhenkilöineen.

Palatkaa kehittämisideaan mahdollisessa väliarvioinnissa. Korittakaa idea, kun olette kokeilleet ideaa käytännössä riittävästi, ja tehkää korittamisen yhteydessä idean vaikuttavuuden arviointi.