Miksi ja milloin

Henkilöstölähtöisen kehittämisen ytimessä on kaikkien työyhteisön jäsenten osallistaminen ideointiin. Joskus tämä voi olla hankalaa, koska tyypillisesti ryhmissä on puheliaampia ja hiljaisempia henkilöitä. Usein käykin niin, että puheliaammat pitävät keskustelua yllä ja hiljaisempien henkilöiden ideat jäävät kuulematta. Tämän vuoksi kannattaa käyttää erilaisia ideointimenetelmiä, jotka varmistavat, että kaikkien ideat tulevat kuulluksi, ja jotka samalla edistävät ideoiden syntymistä yhteisen dialogin kautta.

Yksi tehokas ja helppo ideointimenetelmä on Minä − Me − Kaikki, joka on hyödyllinen työkalu erityisesti esimiehille ja sisäisille uudistajille. Tämän menetelmän avulla voit osallistaa koko ryhmän ideointiin, ongelmanratkaisuun tai yhteiseen päätöksen tekoon.

Minä − Me − Kaikki -menetelmää voit hyödyntää missä tahansa henkilöstön kokoontumisessa, jossa halutaan saada osallistujien ideoita ja näkemyksiä esille. Menetelmä toimii hyvin sekä pienissä 5−8 hengen ryhmissä että suuremmissa 9−40 hengen tapaamisissa.

Vetäjän ohjeistus

Valmistautuminen:

  • Pohdi ensin, mihin teemaan tai ongelmaan haluat saada osallistujien ideoita ja näkemyksiä.
  • Varaa ideoinnille aikaa sen mukaan, mikä on ryhmän koko. Pienemmälle ryhmälle voi riittää 20−30 minuuttia, kun taas suuremmalle joukolle kannattaa varata 45 minuutista 1,5 tuntiin. Suuremmassa ryhmässä osallistujat kannattaa jakaa pienryhmiin (4−5 henkilöä) Me-vaihetta varten.
  • Varaa työstöä varten tyhjää paperia, tarralappuja ja ohuita tusseja.

Tilaisuuden aikana:

1. Kerro ensin ideoinnin aihe ja tavoite. Esimerkiksi: ”Tarvitsemme uusia ideoita siihen, miten voimme parantaa työturvallisuutta”.

2. Pyydä sitten kaikkia työskentelemään ensin itsekseen ja kirjaamaan ylös aiheeseen liittyviä ideoita noin kolmen minuutin ajan (Minä = vaihe A).

3. Pyydä ihmisiä valitsemaan itselleen pari (tai muodostamaan pienryhmiä) ja yhdistämään ideat sekä edelleen kehittämään niitä noin 5−10 minuutin ajan (Me = vaihe B). Pyydä pareja/pienryhmiä valitsemaan ideoistaan 3−5 ja kirjaamaan ne tarralapuille tai A4-arkeille yksi idea per lappu.

4. Pyydä pareja/pienryhmiä tuomaan idealaput yhteiselle seinälle tai fläppitaululle sekä esittelemään ne napakasti ilman, että niitä lähdetään arvioimaan vielä tässä vaiheessa. Kun kaikkien idealaput ovat näkyvillä, keskustelkaa ideoista ja luokaa keskustelun kautta yhteinen ymmärrys asiasta (Kaikki = vaihe C).

5. Päätä ryhmän kanssa, esim. äänestämällä, mitä ideoita laitatte käytäntöön. Sopikaa, mitkä ovat seuraavat askeleet (vaihe D).