Miksi ja milloin

Toimenpidelomakkeiden tarkoituksena on tehdä näkyväksi arjessa ja työyhteisöissä tehtävää kehittämistyötä. Näkyväksi tekeminen on palkitsevaa työyhteisön jäsenille, ja samalla tärkeää tietoa organisaation johdolle siitä, mitä tapahtuu kentällä. Ideoiden kirjaaminen kehittää samalla henkilöstön näkemystä kehittämistarpeista sekä ymmärrystä siitä, miten asioihin voidaan vaikuttaa. Tätä työkalua voi hyödyntää koko henkilöstö.

Työyhteisöissä syntyy eritasoisia ideoita. Arjen ”nopeat” ideat, joihin on jo valmis ratkaisu ja jotka otetaan saman tien käyttöön, voidaan kirjata nopeiden kokeilujen yhteenvetotaulukkoon säännöllisesti ja lähettää tiedoksi eteenpäin organisaation kehittämisen vuosikellon mukaisessa aikataulussa.

Vetäjän ohjeistus

Ideoiden kirjaaminen on työyhteisöissä esimiehen vastuulla, ja sisäinen uudistaja voi olla tässä apuna.

Ideat kannattaa mieluiten kirjata työyhteisön yhteisissä palavereissa, jolloin ideoiden kirjaaminen kehittää samalla henkilöstön näkemystä kehittämistarpeista sekä ymmärrystä siitä, miten asioihin voidaan vaikuttaa.

Listaan kannattaa myös palata säännöllisesti, jotta voidaan käydä yhteinen keskustelu siitä, miten asiat ovat edistyneet käytännössä. Mitä konkreettisemmin asiat kyetään määrittelemään, sitä helpompi niihin on palata.