Miksi ja milloin

Kokeilukulttuurin vakiinnuttamiseksi on tärkeää, että aikaansaadaan jatkuvan oppimisen kulttuuri. Kokeilujen ja käytännön tekemisen jälkeen kannattaa työyhteisöissä tehdä säännöllisesti näkyväksi, mitä niiden kautta on opittu ja miten asiat ovat kehittyneet. Oppien kerääminen on hyvä tehdä työyhteisöissä pari kertaa vuodessa.

Oppimisen lisäksi kehityksen ja aikaansaannosten näkyväksi tekeminen on  erittäin motivoivaa henkilöstölle. Se, mitä on saatu aikaan, luo uskoa tulevaisuuteen ja antaa energiaa hankalien asioiden kohtaamiseen. Erityisesti muutostilanteissa kehittyminen ja aikaansaannokset hukkuvat helposti kaiken tekemättömän ja arkikiireiden sekaan, mikä puolestaan voi luoda tunnelmaa, että mikään ei muutu, vaikka kuinka yrittäisimme.

Vetäjän ohjeistus

Oppien kerääminen on esimiehen vastuulla, ja se kannattaa yleensä toteuttaa osana työyhteisöpalaveria.

Jaa osallistujat pareihin tai pienryhmiin ja jaa kullekkin parille/pienryhmälle oheinen oppien keräämisen lomake. Pyydä pareja/pienryhmiä keskustelemaan ja kirjaamaan ensin kehittämistoiminnan onnistumisia noin viisi minuuttia. Pyydä pareja/pienryhmiä jakamaan onnistumiset. Muista antaa onnistumisista paljon positiivista palautetta työyhteisöllesi.

Sen jälkeen pyydä pareja/pienryhmiä keskustelemaan ja kirjaamaan kehitettäviä asioita (muistuta osallistujia, että nyt keskitytään kehittämistoimintaan yleensä, ei johonkin yksittäiseen kehittämistarpeeseen) ja yleisiä oppeja. 

Sovi ryhmän kanssa toimenpiteet ja aikataulut kehitettäviin asioihin.