Miksi ja milloin

Mitä paremmin kykenemme määrittämään kehittämistoiminnan tavoitteen, sitä helpompi meidän on määritellä oikeat ja vaikuttavat kehittämisen toimenpiteet. Yksi toimiva työkalu tavoitteen konkretisointiin on SMART-tavoite, joka auttaa meitä arvioimaan myöhemmin, olemmeko saavuttaneet halutun tavoitteen. SMART on työkalu, jota koko työyhteisö voi hyödyntää.

SMART auttaa myös perustelemaan, miksi tietty kehittäminen on tarpeellista. SMART-tavoitteen asettamista tulee käyttää aina, kun idean toteuttamiseen tarvitaan esim. lisärahoitusta, toimialojen välistä yhteistyötä tai idea tuottaa taloudellista tuottoa vasta muutaman vuoden päästä.

SMART-periaatteella määritelty kehittämistavoite on selkeä, yhdessä sovittu, riittävän yksityiskohtainen ja eritelty niin, että kaikki ymmärtävät sen samalla tavalla.

SMART-tavoite on:

S – selkeästi määritelty
M – mitattavissa
A – aikaan sidottu
R – realistinen
T  – tavoittelemisen arvoinen

Vetäjän ohjeistus

SMART-tavoite on:

S – selkeästi määritelty
M – mitattavissa
A – aikaan sidottu
R – realistinen
T  – tavoittelemisen arvoinen

SMARTin tavoitteen asettamisessa helpottaa, jos pystyy vastaamaan seuraaviin apukysymyksiin:

  • Minkä tarvitsee muuttua?
  • Keitä tähän asiaan liittyy?
  • Mikä on lähtötilanne?
  • Mikä on haluttu lopputilanne?
  • Mihin mennessä haluttuun lopputilanteeseen on päästy?
  • Mistä tiedämme, että asia on muuttunut?
  • Missä ja miten seuraamme tavoitteen toteutumista?

Esimerkiksi kehittämiskohteena voi olla avoimen palautekulttuurin rakentaminen koko työyhteisöön, ja siihen yhteisesti sovittu SMART-tavoite voi esimerkiksi olla:

Vuoden päästä meillä jokainen uskaltaa ja osaa antaa rakentavaa (korjaavaa ja positiivista) palautetta aina, kun kokee siihen tarvetta – tätä mitataan puolen vuoden välein anonyymillä kyselyllä:

Kysymys 1. ”Koen, että olen antanut kollegoilleni palautetta aina, kun olen kokenut sen tarpeelliseksi!” Arvio 1−10 (tavoite 9).

Kysymys 2. ”Koen, että saan itse riittävästi rakentavaa palautetta.” Arvio 1−10 (tavoite 9).