Miksi ja milloin

Tuloksellisuuden nelikenttä tuo kokonaisvaltaisen ja tasapainoisen näkökulman organisaation tuloksellisuuteen.

Tuloksellisuuden nelikenttä toimii erinomaisena ”tulkkina” organisaation strategian ja arjen kehittämisen välillä. Nelikenttä-mittareiden on tarkoitus ohjata arjen ideointitoimintaa strategisesti tärkeisiin asioihin. Nelikenttä-mittarit on järkevää määritellä osastokohtaisesti, ja ne kannattaa päivittää tarpeen mukaan.

Nelikenttä-mittareiden määrittely on ensisijaisesti johdon vastuulla, ja työyhteisöjen tehtävänä on miettiä, mitä mittarit tarkoittavat heille ja mihin he voivat vaikuttaa.

Vetäjän ohjeistus

Tuloksellisuuden nelikenttään kirjataan organisaation kehittämisen kannalta oleellisia alueita sekä niille mittareita. Nelikenttään kannattaa kirjata erityisesti ne alueet, joihin halutaan muutosta ja joihin halutaan panostaa. Usein kannattaa ensiksi määritellä kehittämisen panostusalueet ja miettiä mittarit seuraavassa vaiheessa. 

Nelikentän alueet ja mittarit kannattaa määritellä omina vaiheinaan. Yleensä oikeiden ja osuvien mittareiden löytyminen vie muutaman pohdintakierroksen, ja ensimmäisessä vaiheessa kannattaa keskittyä eri alueisiin.

Esimerkiksi palvelukykyyn liittyvä kehittämisalue voisi olla sähköisten palvelujen kehittyminen, ja tälle mittariksi voi määrittyä sähköisten palvelujen käyttö/hyödyntämisaste, jolla määritellään lähtötaso sekä tavoitetaso.