Miksi ja milloin

Kaikkia ideoita ei voi eikä kannata suunnitella pikkutarkasti, vaan niitä kannattaa lähteä toteuttamaan käytännössä ja tarkentaa suunnitelmia sitä mukaa kun opitaan käytännön tekemisestä. Samoin osa ideoista tarvitsee pidemmän kokeiluajan ennen kuin niiden hyöty tulee näkyväksi.

Erityisesti näissä tapauksissa kannattaa esimiehen järjestää käytännön kokeilun aikana työyhteisössä väliarviointeja vähintään kerran ja sopeuttaa idean toteutusta käytännössä siihen saatujen oppien mukaisesti. Väliarvio antaa myös mahdollisuuden jatkokehittää ideaa edelleen.

Vetäjän ohjeistus

Kun jokin kokeilu laitetaan liikkeelle, kannattaa jo silloin sopia, miten kauan kokeilu kestää, ja sopia kokeiluajan puoliväliin väliarviointi. Väliarviointi on hyvä aikatauluttaa työyhteisöpalaverin yhteyteen. Jos mahdollista, kerää taustatietoa kokeilusta jo ennen palaveria keskustelemalla siitä henkilöstön kanssa. 

Käy läpi ensin, mitä kokeilussa on tehty ja kuinka kauan se on ollut toiminnassa. Jos kokeilu on koskenut vain pientä ryhmää henkilöitä esim. 4−7 henkilöä, voit toteuttaa arvioinnin keskustellen oheisen väliarviointikaavakkeen mukaisesti. Mikäli kokeilu on koskenut suurempaa ryhmää, kannattaa arvioinnissa hyödyntää Minä − Me − Kaikki -menetelmää, jonka avulla saat nopeasti ja tehokkaasti kaikkien näkemykset siitä, miten kokeilu on toiminut.

Arvioinnin lopussa varmista, että kaikki tietävät, mitä mahdollisia muutoksia kokeiluun on sovittu ja milloin asiaan palataan seuraavan kerran.